Tena logo

Platné od
1.1.2024

Tena logo

Krok 1: VYBERTE STUPEŇ INKONTINENCE PACIENTA.

Krok 2: VYBERTE POMŮCKY PRO KOMBINACI PODLE NÁZVU PRODUKTU NEBO KÓDU.

Krok 3: ZVOLTE POČET BALENÍ U VYBRANÝCH POMŮCEK.

Kód Název produktu Typ produktu Absorpce
(v ml)
Počet ks v balení Doporučená cena za 1 balení
(v Kč)*
Počet balení Celkový počet ks podle počtu bal. Celková cena za všechna balení
(v Kč)*
Počet ks/den
(1 měsíc)
Počet ks/den
(2 měsíce)
Počet ks/den
(3 měsíce)
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
  * Uvedená cena je včetně DPH a marže.  

Krok 4: ZKONTROLUJTE NÍŽE, ZDA JE MOŽNÉ PŘEDEPSAT ZVOLENOU KOMBINACI U VÁMI POŽADOVANÉ MĚSÍČNÍ PRESKRIPCE.

Kontrola možnosti předepsat
1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce
- - -

V TABULKÁCH NÍŽE SE VÁM ZOBRAZUJE, ZDA NEDOŠLO K PŘEKROČENÍ ÚHRADOVÉHO NEBO KUSOVÉHO LIMITU U VÁMI POŽADOVANÉ MĚSÍČNÍ PRESKRIPCE.

KONTROLA ÚHRADOVÉHO LIMITU
Délka preskripce 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce
Úhradový limit
vč. spoluúčasti
- - -
Celková výše úhrady
pro zvolenou kombinaci
- - -
KONTROLA KUSOVÉHO LIMITU
Délka preskripce 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce
Kusový
limit
- - -
Celkový počet kusů
pro zvolenou kombinaci
- - -

Aktuální preskripční kartu TENA si můžete stáhnout ZDE.

Přehlednou tabulku, která vám pomůže s výběrem vhodné inkontinenční pomůcky najdete ZDE.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY platné od 1.1.2024

Od 1.1.2024 dochází ke snížení sazby DPH z 15% na 12% u našich výrobků zdravotnických prostředků značky TENA. Tato změna byla zavedena zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Více informací najdete zde.

Co je nového v preskripci pomůcek TENA? 

 • Úprava konečných cen pro spotřebitele.
 • Změna úhradových limitů (pro I., II., III. stupeň inkontinence i pro podložky).
        => Přehlednou tabulku s novou výší úhrad najdete zde.
 • Výše spoluúčasti pacienta ani počet balení v preskripci se nemění.
 • Nově najdete znázorněné počty kapek u všech našich absorpčních pomůcek.

 

 
 • Kombinace absorpčních pomůcek je možná v rámci všech 3 finančních limitů daných stupněm inkontinence (I., II. a III. stupeň).
  Kusový limit zůstává stejný (150 ks / měsíc).
 • Na každou pomůcku je třeba vypsat samostatný poukaz.
 • Na poukaz je nutné uvést stupeň inkontinence, který určuje výši finančního limitu (úhrada pojišťovny + spoluúčast pacienta).
 • Podložky lze předepsat pouze u III. stupně inkontinence, kusový limit zůstává stejný (30ks / měsíc). Na podložky se vztahuje samostatný limit, proto nejsou v rámci kombinací na této stránce uvedeny.
 • Stupeň inkontinence musí být stanoven dle metodiky dané zákonem a odpovídat množství úniku moči. Orientačně lze vycházet z dřívějšího rozdělení:
  • I. stupeň – stresová inkontinence (užívány vložky)
  • II. stupeň – ostatní typy inkontinence převážně u mobilních pacientů (užívány vložné pleny)
  • III. stupeň – ostatní typy inkontinence v pokročilém stádiu (užívány absorpční kalhotky)
 • Vzor nového poukazu je dostupný na www.tenacz.cz/proodborniky nebo na stránkách VZP.

 

Tyto stránky používají soubory cookies za účelem zajištění jejich řádné funkčnosti (tzv. funkční cookies) a soubory cookies pro analytické účely (Google Analytics), které nám pomohou zjistit, jak návštěvníci používají naši webovou stránku a tak ji neustále zlepšovat. Data, která zpracováváme na základě souborů cookies, jsou zcela anonymní a nejsou spojeny s žádnou konkrétní osobou.

 

 • Při zobrazení zelených polí v kroku 4 u vámi vybrané 1, 2 nebo 3 měsíční preskripce splňuje Vaše kombinace úhradové i kusové limity. V takovém případě můžete Vámi vybranou kombinaci pacientovi předepsat. Každý produkt je však nutné předepsat na samostatný poukaz.
 • Pokud se Vám zobrazí červené pole v kroku 4, došlo k překročení úhradového nebo kusového limitu. V takovém případě se prosím vraťte na krok 3 a upravte počet balení nebo vyberte jinou pomůcku v kroku 2.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na obchodního zástupce TENA pro váš region nebo na naši bezplatnou infolinku 800 111 121.